Đó là lần cuối cùng tôi ngồi ở lớp.

Đã tải lên ngày 16/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Louis Phan

Louis Phan

Quay tay trong nhà vệ sinh ở trg vừa xong thì nhìn lên trần nhà thấy cảnh này.

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này