Đôi khi sống là phải học cách chấp nhận và từ bỏ

Đã tải lên ngày 16/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Thế Uy

Nguyễn Thế Uy

Đôi khi sống là phải học cách chấp nhận và từ bỏ... một thứ gì đó không thuộc về mình. - Từ bỏ không phải là Yếu Đuối. - Từ bỏ không phải là Nhu Nhược Mà là Từ bỏ để bản thân mình có cơ hội tìm kiếm được 1 thứ gì đó tốt hơn.... Thế thôi!

Thẻ

Đôi khi sống là phải học cách chấp nhận và từ bỏ

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này