Đứa bạn bị bệnh hoang tưởng

Đã tải lên ngày 15/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
FA

FA

Lúc nào nó cũn hoang tưởng mình là missworld không ạ, khổ tâm với nó lắm

Thẻ

hình chế vui

,

hoạt hình vui

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này