Duy Mạnh không bán hàng online mà chỉ hỗ trợ bạn gái !!

Đã tải lên ngày 31/01/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Chuyện showbiz

Chuyện showbiz

"Thực ra thì đó là bạn gái của bọn mình nhờ bọn mình chia sẻ, giúp đỡ đăng bài thôi. Việc bạn gái mình hay bạn gái Hồng Duy còn đang đi học mà vẫn muốn tự lập kiếm tiền, giúp đỡ bố mẹ phần nào thì mình thấy rất tốt, mình hoàn toàn hưởng ứng."

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này