Hệ thống giao thông 2 tỷ USD ở cửa ngõ Hà Nội

Đã tải lên ngày 31/07/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Trịnh Sơn

Trịnh Sơn

Nhiều trục đường hiện đại đã làm thay đổi diện mạo giao thông Hà Nội và góp phần phát triển khu vực ven đô 10 năm qua.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này