Khi 1 ngày không có điện.

Đã tải lên ngày 14/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Thị Minh Hương

Trần Thị Minh Hương

Hình này ở Nha Trang sau bão số 12 ở một vài nơi vẫn chưa thể khắc phục để có điện nên mọi người đã tranh thủ đến những nơi này để sạc

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này