Khi bạn thân làm Photoshop

Đã tải lên ngày 17/05/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Chiêu sa

Chiêu sa

Kêu nó cho 500đ dzú. Tốt quá nó cho luôn 10k, khuyến mãi thêm cái áo màu hường nữa. Chỉ có những đứa bạn cờ hó mới đối xử nhau tốt thế lầy

Thẻ

Photoshop

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này