khi thấy Grab và Uber định cướp khách của mình

Đã tải lên ngày 15/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
thanh nhân

thanh nhân

Thẻ

funny

,

ảnh chế

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này