Không bao giờ từ bỏ!

Đã tải lên ngày 13/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Ivy

Ivy

Cây mà bị tổn thương 90% lá thì vẫn có thể sống nhưng đến 95 % thì cây sẽ chết. Cái này tổn thương hết lá cả thân vs gốc mà vẫn còn có quả thực sự trên đời óc chó là có thật

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này