Không dồn họ vào đường cùng, họ sẽ không ác

Đã tải lên ngày 25/12/2017

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
RUỒI

RUỒI

Thật ra đàn bà hay đàn ông thì cũng vậy thôi ..chúng ta thấy đàn bà ác vì xưa giờ ta chỉ thấy họ hiền, yếu mềm k mạnh mẽ như đàn ông nên đã mặc định họ như vậy nên giờ khi họ ác thì ta thấy bất ngờ thôi

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này