Không thể đở nỗi

Đã tải lên ngày 13/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Hữu Thắng

Trần Hữu Thắng

Dán 1 miếng thành trai Hàn, 3 miếng thì chắc là thành trai bị bạo hành quá

Thẻ

giai tri

,

hai

,

troll

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này