Kiên nhẫn, phải kiên nhẫn

Đã tải lên ngày 19/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Thu Ngà

Thu Ngà

Tính ra thằnh ngu lại thông minh nhểy. Nói phức tạp hiểu. Đơn giản quá k thèm hiểu

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này