Kiếp trước chúng m làm gì

Đã tải lên ngày 18/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Khánh Huyền

Trần Khánh Huyền

Vậy kiếp này mấy anh em không có xe thì cố mà bắt chó đi rồi kiếp sau bằng bạn bằng bè :)) chưa đầu thai nhưng đã xác định kiếp sau có 48 củ nghề nghiệp ổn định rồi :))

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này