Làm gì với người anh em phá hoại?

Đã tải lên ngày 14/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Hoài My

Hoài My

Tôi rất khó để đưa ra quyết định ai sẽ là người đi tiếp. Cả 2 em đều rất xuất sắc khi đi tới được đến vòng này, mỗi em đều có thế mạnh riêng của mình. Tôi mong 2 em hiểu rằng tôi không hề muốn loại ai cả, nếu có thể tôi muốn cả 2 em đều được chọn. Nhueng cuộc thi nào cũng phải có kẻ ra về, người ở lại. Tôi quyết định tôi sẽ ở lại, 2 em về đi :))

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này