Local Supercluster

Đã tải lên ngày 19/06/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Linh Thai

Linh Thai

Siêu đám Xử Nữ, siêu đám Virgo, hay siêu đám địa phương là siêu đám thiên hà không đều chứa đám địa phương (đám chứa Ngân Hà, thiên hà Tiên Nữ). Siêu đám này chứa hơn 100 quần tụ thiên hà với đường kính 33 megaparsec (110 triệu năm ánh sáng) và là một trong hàng triệu siêu đám thiên hà trong vũ trụ quan sát được.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này