Lời không như đồn

Đã tải lên ngày 14/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Thủy Tinh Mong Manh

Thủy Tinh Mong Manh

Chúng nó bảo hút cần phê lắm mà hút hoài có thấy phê gì đâu?

Thẻ

troll

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này