Lý do bão Tembin chuyển hướng

Đã tải lên ngày 26/12/2017

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
CI17

CI17

Thì ra là vậy

Thẻ

Bão

,

Tembin

,

chuyển hướng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này