mấy đứa ngu lâu dốt bền khó đào tạo

Đã tải lên ngày 14/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Đà Lạt

Đà Lạt

có chế nào tự tin đào tạo được mấy đứa bít đường tương lai nay không?

Thẻ

hình chế vui

,

hoạt hình vui

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này