Mẹ đã dạy tôi như thế

Đã tải lên ngày 16/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Ngân Lưu

Ngân Lưu

Đây chỉ là một câu hỏi của tất cả mọi người dù có còn mẹ hoặc là không.. nhưng bạn nên cảm thấy hạnh phúc vì đã từng có mẹ để dạy cho mình chứ những người mồ côi cha mẹ thì họ lại có cảm giác ngược lại hoàn toàn ...

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này