Muốn gọi là 'giá' BOT phải được Quốc hội cho phép

Đã tải lên ngày 24/05/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Thư Trần

Thư Trần

Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Đinh Văn Nhã, Chính phủ định gọi phí đường bộ là giá dịch vụ hoặc giá sử dụng đường bộ thì phải được Quốc hội cho phép. Trao đổi với phóng viên bên lề Quốc hội chiều 23.5, ông Nhã cho biết: hiện trong luật Phí và lệ phí mới có hiệu lực có khoảng 20 khoản trước đây gọi là phí được chuyển sang gọi là giá dịch vụ, nhưng phí đường bộ chưa nằm trong danh mục đó. Theo thông tin ông Nhã cung cấp, thu phí đường bộ theo hình thức nhà nước thu lâu nay thì rất thấp, chỉ đáp ứng 35 - 40% nhu cầu duy tu, bảo dưỡng đường. Hàng năm, ngân sách phải bỏ ra khoảng 5.000 - 6.000 tỉ đồng hỗ trợ thêm mới đủ nguồn lực để các địa phương, bộ, ngành thực hiện duy tu, bảo dưỡng đường bộ. Cho nên, ông Nhã cho rằng, chuyện chuyển từ phí sử dụng đường bộ như hiện nay sang giá là một xu hướng phù hợp với quá trình xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng kết cấu hạ tầng theo hình thức BOT. Dù vậy, hiện cả luật Phí và lệ phí cũng như một số luật chuyên ngành, như luật Đường bộ cũng vẫn gọi là phí đường bộ. “Nếu chuyển sang giá thì cần thiết phải có sự điều chỉnh của các cơ quan có thẩm quyền, ít nhất là phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung danh mục, khi đó mới có căn cứ pháp lý”, ông Đinh Văn Nhã thông tin. Dẫn một số loại phí thực chất hiện đã chuyển sang giá và người dân cũng đã dần quen, như viện phí đã được luật Khám, chữa bệnh định nghĩa bằng khái niệm mới là “chi phí khám, chữa bệnh”, hay thực chất là giá khám chữa bệnh; hay học phí thực ra là chi phí học tập... ông Đinh Văn Nhã cho rằng, chuyển đổi là phù hợp với xu hướng và khái niệm này nhằm để người dân hiểu rằng “đây không phải là một khoản phí mà doanh nghiệp hoặc nhà nước thu, mà người sử dụng dịch vụ như đường bộ, người khám chữa bệnh, người đi học thì phải trả tiền”. “Tuy nhiên, đúng là việc chuyển đổi sang giá thì phải có cơ sở pháp lý, được luật pháp cho phép”, ông Đinh Văn Nhã nhấn mạnh và lưu ý “không phải chứ chuyển sang gọi là chi phí sử dụng đường bộ hoặc là giá sử dụng đường bộ thì doanh nghiệp hoàn toàn có quyền quyết định mức thu”.

Thẻ

BOT

,

Quốc hội

,

sự cho phép

,

giá BOT

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này