Nếu k thi được bằng thực lực thì hãy thi bằng thị lực

Đã tải lên ngày 20/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Jackson Got7

Jackson Got7

Nếu cả 2 cái này k có thì sao ta?

Thẻ

sinh viên

,

học sinh

,

thi cử

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này