Nghe con bạn thân tâm sự

Đã tải lên ngày 16/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Trường

Trần Trường

Con bạn thân là đứa sớm nắng chiều mưa, lời nó nói 3 giây trước và 1 giây sau có sự thay đổi rất lớn

Thẻ

hình chế vui

,

hoạt hình vui

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này