Nghỉ mẹ đi.

Đã tải lên ngày 16/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Tuệ Thư

Tuệ Thư

Bởi vậy lúc mày đi ỉa... Cứt là đồ ăn của quá khứ.. Nên m hãy bốc lên ăn lại.. Tao nghĩ mày thật thông minh khi làm điều đó

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này