Nghĩa với tiền em chọn ai?

Đã tải lên ngày 27/12/2017

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
RUỒI

RUỒI

Các ông thực dụng quá nếu là tôi, sẽ không bao giờ chọn tiền. Tôi chọn vàng

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này