Người trưởng thành là người biết trả nợ trước Tết

Đã tải lên ngày 18/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Kỳ Duyên

Kỳ Duyên

Có thánh nào chưa trưởng thành hok nè!! T đang nhắc khéo đấy nhá

Thẻ

troll

,

Tết

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này