Những lá đơn xin nghỉ bá đạo nhất để cổ vũ U23 Việt Nam

Đã tải lên ngày 22/01/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
hội FA

hội FA

Nhìn thấy mấy đơn này nôn nao quá xá.

Thẻ

Những lá đơn xin nghỉ bá đạo nhất

,

U23 Việt Nam

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này