Nói xong là xong, đừng có nhưng nhị gì.

Đã tải lên ngày 17/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
hoàng hải

hoàng hải

Câu nói hp nhất: ...... nhưng a yêu em. Câu nói hl nhất: anh yêu em nhưng......

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này