Ờ CÂU TRIẾT LÝ BẤT TỬ QUA CÁC THỜI ĐẠI...MÉO CÓ CÂU TRẢ LỜI

Đã tải lên ngày 14/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
quốc duy

quốc duy

Thầy day Triết t hay hỏi mấy câu nhãm lol vậy, hỏi con gà đi thầy ạ !!!!! :)))

Thẻ

Ảnh hài

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này