Phận làm con lợn.

Đã tải lên ngày 18/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Thanh Trà

Thanh Trà

Bọn nuôi chó sẽ bảo. Đó là điều bình thường. Lợn là gia súc nên phải để ăn. Chỉ có à mà thôi :))

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này