Sài Gòn lạnh quá cây đóng băng rồi các mày ạ

Đã tải lên ngày 25/12/2017

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
RUỒI

RUỒI

Giờ tao mới biết thời tiết lạnh quá nên cây nó tạo ra đá viên. Mày có cafe ko lấy đá đó làm tao ly uống chơi coi thớt

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này