Sốc với những chiêu độc quay cóp trong mùa thi

Đã tải lên ngày 19/04/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Phuong Uyen Pham Huynh

Phuong Uyen Pham Huynh

Quay cóp là chuyện ai cũng phải trải qua thời học sinh

Thẻ

Quay cóp

,

học đường

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này