Tết đến nơi rồi mọi người đã nhắc nhở ai chưa

Đã tải lên ngày 19/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Hoàng Nam

Hoàng Nam

hầy bói tin tưởng và nghe theo vợ mình rằng "tôi chỉ nói thế chứ không có ý gì đâu"... Mồng 1 Tết thầy không thấy gì, mồng 2 Tết cũng ko thấy gì, mồng 3 Tết thì nhìn thấy mờ mờ vì mắt đã bớt sưng.

Thẻ

Tết

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này