Theo lý thuyết thì cái gì mọc trên đất của mình thì nó là của mình đúng không?

Đã tải lên ngày 14/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Trâm Nguyễn

Trâm Nguyễn

Cái gì trong nhà tao là của tao. Riêng tiền vàng là của con vợ tao thôi

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này