Thường thì hỏi xong là sẽ lấy màu nó ko chọn

Đã tải lên ngày 17/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Uyên Uyên

Uyên Uyên

Thẻ

cười

,

ảnh chế

,

hài

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này