Trên đời này có 2 loại người

Đã tải lên ngày 18/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Mintint

Mintint

không những tao ở loại 2 mà nó còn là cái loại kéo phát qua đầu luôn

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này