Trời đụ, tụi lớp khác vây lấy tao như một siêu sao

Đã tải lên ngày 18/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Đức Phượng

Đức Phượng

Nhớ quá.hồi xưa đi sang lớp khác hỏi ngay cái thằng mà nó vừa bị tích - điểm quay cóp .Nhận ngay 1 tràng chửi đẹp luôn : Tiên sư ! Bố mày vừa bị - điểm đây :))

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này