Trước khi vào trận

Đã tải lên ngày 14/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
Trúc Xù

Trúc Xù

Ngày trước vào quán game mình thấy cảnh 1 cô bé đang chép văn trên mạng.khoảng 30p sau cô bé ý mở phim nhật xem.mà còn zom hết màn hình nữa chứ.thật không thể tin được

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này