Trưởng thành là gì?

Đã tải lên ngày 18/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
hồng thơ

hồng thơ

"Trưởng thành chẳng có gì to tát,,. Trưởng thành là khi ta nghĩ về gia đình nhiều hơn. Và trưởng thành là khi ta đã nhận ra Mẹ đã già đi biết chừng nào,, khi mùa xuân đến và gió đông lại về.."

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này