Tự hào là người Việt Nam

Đã tải lên ngày 17/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
huệ mẫn

huệ mẫn

Và vẫn có 1 số thành phần có tư tưởng nô lệ nghĩ rằng thà bị đô hộ lệ thuộc còn hơn tự giành được độc lập

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này