Vì họ biết cảm giác trong tay không có gì cả

Đã tải lên ngày 16/03/2018

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
việt hương

việt hương

Giàu nghèo kg đặc thành vấn đề ,đây là bản chất con người ,con người mà có tấm lòng thảo ăn thương người ,đều là người tốt kg phải thương kg ,mà động vật cũng thương ,vì nó cũng như minh thôi ,phải biết thương iu nó là tốt

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này