Kim Lien Nguyen

Kim Lien Nguyen

52 nội dung

16 người đăng kí · 27 lượt xem

Đã tham gia ngày 26 tháng 7 năm 2017

Mô tả

Giá trị một con người không phụ thuộc vào xuất thân như thế nào mà phụ thuộc vào cách sống

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này