Lizks Studio

Lizks Studio

1502 nội dung

8 người đăng kí · 3.713.995 lượt xem

Đã tham gia ngày 8 tháng 1 năm 2018

Mô tả

Lizks Studio là phòng tạo MV (Music Video) di động và tiện lợi đầu tiên trên thế giới, nay đã có mặt tại Việt Nam Với PHÔNG NỀN CHUYỂN ĐỘNG và rất nhiều tính năng độc đáo đem lại những trải nhiệm tuyệt vời, thoả mãn niềm đam mê âm nhạc của khách hàng - https://lizks.com/studio

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này