24 bức ảnh cho thấy rừng Amazon từ lá phổi xanh của thế giới đã trở thành chứng tích cho sự tàn phá của con người

Đã tải lên ngày 11/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Alatus Caesar

Alatus Caesar

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này