3 ngày sau khi đi lễ đền Trần, giám đốc điện lực mất chức

Đã tải lên ngày 04/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Hòa

Trần Hòa

Chắc đi cầu thăng quan, tiến chức nhưng k ngờ về lại mất chức

Thẻ

đền Trần

,

đi lễ trong giờ làm việc

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này