30 năm Trường Sa - Gạc Ma: Nhìn từ hai chiều thời gian

Đã tải lên ngày 14/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Kim Anh Phạm

Kim Anh Phạm

Từ nỗi đau Gạc Ma, đất nước đã dồn sức cho cả quần đảo Trường Sa lớn mạnh, đủ sức đương đầu với bất cứ thế lực đen tối nào âm mưu độc chiếm biển Đông làm ao nhà của họ.

Thẻ

hậu phương

,

chiến sĩ

,

người lính

,

Tưởng nhớ

,

Gạc Ma

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này