5 chiến lược giúp bạn tiêu ít, để dành được nhiều

Đã tải lên ngày 04/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Le Thanh Thuy

Le Thanh Thuy

Thử thách bằng một tháng không chi tiêu và tự động chuyển một khoản khi có lương sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều tiền.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này