87 triệu người dùng Facebook lộ dữ liệu, Zuckerberg sẽ ra điều trần

Đã tải lên ngày 05/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Bé Phương

Bé Phương

Facebook cho biết 87 triệu người dùng bị chia sẻ thông tin cho Cambridge Analytica, trong khi người sáng lập mạng xã hội này, Mark Zuckerberg, sẽ sớm điều trần trước quốc hội Mỹ.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này