9x bị thanh sắt từ cao ốc ở Sài Gòn rơi trúng đầu ngã gục

Đã tải lên ngày 17/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
trà sữa

trà sữa

Đúng là sống chết có số mà, tự nhiên đứng 1 chỗ cũng chết

Thẻ

Sài Gòn

,

9x bị thanh sắt từ cao ốc ở Sài Gòn rơi trúng đầu ngã gục

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này