AI của Tencent đánh bại cao thủ cờ vây hàng đầu thế giới, cho thấy tham vọng của Trung Quốc trong lĩnh vực này

Đã tải lên ngày 24/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Van Minh Tran

Van Minh Tran

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này