Ấn Độ sẽ là thị trường lớn cuối cùng của Uber ở châu Á

Đã tải lên ngày 28/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nam Lê

Nam Lê

Uber được dự báo tiếp tục đổ tiền vào Ấn Độ, vì đây thị trường lớn cuối cùng của họ, ngoài châu Âu và Bắc Mỹ.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này